Vad är sorg?      

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Det går att bearbeta genom sorgbearbetning. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt. Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor.

Bearbeta sorg

Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relations problematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.
Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:

• En känsla av bedövning            • Humörsvängningar
• Koncentrationssvårigheter       • Oregelbunden sömn
• Förändrade matvanor                • Energiförlust


Myter om sorg
Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. I stället florerar en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst. Medicinering ger i dessa fall oftast bara en tillfällig lindring. Här följer de vanligaste myterna:

• Var inte ledsen                      • Var stark (för andras skull)
• Sörj i ensamhet                     • Tiden läker alla sår  
• Ersätt förlusten                     •  Håll dig sysselsatt

”Tiden läker alla sår” är ett exempel på en myt som får oss att tro att vi kommer att må bättre bara vi låter tiden gå. Vi känner till människor som väntade i 20-30 år eller längre utan att må bättre. Tvärtom fördjupades deras smärta.

Omgivningens reaktioner 
Medan den sörjandes reaktioner är normala och naturliga bottnar omgivningens reaktioner ofta i okunskap och rädsla. Sörjande söker på ett naturligt och hälsosamt sätt ofta tröst och hjälp från sin omgivning. Istället kan omgivningens reaktioner ofta sammanfattas i följande punkter:
 
• De vet inte vad de ska säga                                     • De är rädda för våra känslor
• De intellektualiserar och ger svår följda råd      • De lyssnar inte på oss
• De försöker byta samtalsämne                              • De vill inte tala om död

Erfarenhet visar även att du får en öppnare relation till dig själv och andra när du går en sorgbearbetningskurs, samt att du känner dig mer levande och vital.


Kontakt för bokning av tid eller information.
Tel: 070-442 25 96
Mail: info(at)barbroeriksson.se