Sorgbearbetningskurs

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Erfarenhet visar att du genom sorgbearbetning försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust. Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje.

Släpp sorgen

Genom att inte vara närvarande här och nu tappar vi mycket av vår livsenergi. Min förhoppning är att du ska försonas med det förflutna och känna frid inom dig, genom kursen för sorgbearbetning. Du kan välja mellan att gå i sorgbearbetningsgrupp eller individuellt.

Kontakt för bokning av tid eller information.
Tel: 070-442 25 96
Mail: kurs(at)barbroeriksson.se

Grupp

Programmet för Sorgbearbetning är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Kursen är utformad för att förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och full i livet.

Kursbeskrivning
Första kurstillfället går vi igenom kursupplägget, samt delar ut kursmaterial och bok.

Övriga kurstillfällen
Sitter vi i en något större grupp. Vi går igenom dagens tema. Frågor som uppkommit under veckan.
Därefter enskilt sorg arbete i grupper om 2-3 personer – allt för att ge trygghet och mer tid för individuellt deltagande, som är baseras på hemuppgiften.

Kurslängd: 8 veckor  
Omfattning: 8 möten á 2 timmar, samt 1-2 timmar för hemuppgifter per kurstillfälle.
Kursledare: Barbro Eriksson och Susanna Carlhem Certifierade handledare i Sorgbearbetning.
Plats: EnergiPlatsen, Sundbyberg Stockholm,
Datum: Anmäla gärna ditt intresse.
Tider: 18,30.-20,30.
Avgift: Begär information
Anmälan är bindande.
Övrigt: Kursmaterial ingår.

Individuellt

Programmet för Sorgbearbetning™är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Kursbeskrivning
Under kursen genomför den sörjande sitt eget sorgearbete. Kursledaren ger instruktioner, men det är kursdeltagaren som gör arbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att kursdeltagaren kan genomföra sitt sorgearbete.

Första kurstillfället går vi igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd.
Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift.
Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle. Skulle frågor på hemuppgiften uppstå så ingår även möjligheten att ringa för vägledning.

Kurslängd: 8 veckor.
Omfattning: Ett möte á 60 minuter per vecka, samt cirka 2 timmar för hemuppgifter.
Kursledare: Barbro Eriksson Certifierad handledare i Sorgbearbetning.
Plats: Stockholm, Sundbyberg (adress fås vid anmälan)
Datum: Individuella.
Tider: Individuella.
Avgift: Begär information.
Övrigt: Kursmaterial ingår. Kurslitteratur kan eventuellt tillkomma.